Loading ...

เลนส์มือหมุน Carl Zeiss


Carl Zeiss Tessar Silver 8 Blade : 50 mm, f2.8(Exa)

สภาพโดยรวม : (เกรด B)
เลนส์สภาพดี ใช้งานได้สมบูรณ์ มีรอยขีดข่วนจากการใช้งานปกติบริเวณรอบ ๆ ตัวเลนส์

สภาพกระจก
กระจกเลนส์สมบูรณ์ ไร้รอยขีดข่วน

สภาพกลไกการทำงาน
โฟกัสและรูรับแสงไหลลื่นเหมือนเลนส์ใหม่ ชิ้นส่วนภายในแน่นหนา ไม่มีเสียงเลนส์ภายในเคลื่อนไปมา

สภาพความสวยงามภายนอก
สภาพตัวเลนส์ด้านนอกผ่านการใช้งาน มีรอยขีดข่วนหรือสีหลุดที่สังเกตุได้ง่ายทั่วไปตัวตัวเลนส์

รหัสเลนส์ (Serial) 6441935
ของที่ขายพร้อมกับเลนส์ -
ประเภทเลนส์ Normal
ระยะ (mm.) 50
รูรับแสง (f-stop) 2.8
สภาพเลนส์โดยรวม B เลนส์สภาพดี ใช้งานได้สมบูรณ์ มีรอยขีดข่วนจากการใช้งานปกติบริเวณรอบ ๆ ตัวเลนส์
สภาพชิ้นแก้ว (ทั้งนอกและใน)
กลไกการทำงานของเลนส์
ความสวยงามภายนอก

Carl Zeiss Tessar Silver 8 Blade : 50 mm, f2.8 (Exa)

Serial NUMBER: 6441935

¤5,450 บาท     ¤4,850.00 บาท        
คะแนนสะสมที่ได้เมื่อซื้อเลนส์นี้ 243   • Olympus Pen
 • สำหรับเลนส์ Carl Zeiss Tessar Silver 8 Blade : 50 mm, f2.8(Exa) เมื่อนำมาใช้กับกล้อง Olympus Pen
  รุ่น E-PL9, E-PL8, Pen-F, E-P1, E-P2,E-P3, E-P5, E-PL1, E-PL2, E-PL2, E-PL5, E-PL6, E-PL7, E-PM1, E-PM2 ต้องใช้กับ Adapter
 • Exakta (Exa) - M4/3 อะแดปเตอร์ กดที่นี่เพื่อดูรายละเอียด Adapter • Olympus OM-D
 • สำหรับเลนส์ Carl Zeiss Tessar Silver 8 Blade : 50 mm, f2.8(Exa) เมื่อนำมาใช้กับกล้อง Olympus OM-D
  รุ่น E-M1 Mark II, E-10 Mark II & III, E-M5 Mark II, E-M1, E-M10, E-M5, OM-D ต้องใช้กับ Adapter
 • Exakta (Exa) - M4/3 อะแดปเตอร์ กดที่นี่เพื่อดูรายละเอียด Adapter • Panasinic Lumix
 • สำหรับเลนส์ Carl Zeiss Tessar Silver 8 Blade : 50 mm, f2.8(Exa) เมื่อนำมาใช้กับกล้อง Panasinic Lumix
  รุ่น GF10, GF9, GF8, GX80, GX85, GX7 Mark II, GX8, GX85, G7, GF7, GM5, GX7, GF6, GM1, G1, G2,G3, G5, G6, GH1, GH2, GH3, GH4, GF1, GF2, GF3, G10, GX1, DMC-G85 ต้องใช้กับ Adapter
 • Exakta (Exa) - M4/3 อะแดปเตอร์ กดที่นี่เพื่อดูรายละเอียด Adapter • Canon EOS
 • สำหรับเลนส์ Carl Zeiss Tessar Silver 8 Blade : 50 mm, f2.8(Exa) เมื่อนำมาใช้กับกล้อง Canon EOS
  รุ่น 1Dx Mk II, 1Ds, 1Ds Mk I, IDs Mk III, 1D C, 1D, 1D Mk II, 1D Mk II N, 1D Mk III, 1D Mk IV, 1D X, 1D X Mk II, 5D, 5D Mk II & III & IV, 5DS, 5DS R, 6D, 6D Mk II, 7D, 7D Mk II, 70D, 77D, 80D, 60Da,60D, 40D, 650D,700D, 750D, 760D, 77D, 800D, 1500D, 3000D, 1100D (Rebel T3),1200D (Rebel T5), 1300D (Rebel T6), 1000D, 100D ต้องใช้กับ Adapter
 • Exakta (EXA) - Canon EOS อแดปเตอร์ กดที่นี่เพื่อดูรายละเอียด Adapter • Fuji
 • สำหรับเลนส์ Carl Zeiss Tessar Silver 8 Blade : 50 mm, f2.8(Exa) เมื่อนำมาใช้กับกล้อง Fuji
  รุ่น X-H1, X-A5, X-T20, X-A3, X-A10, X-E2S, X-PRO2, X-PRO1,X-T2, X-T1, X-T10, X-E2, X-E2S, X-A3, X-A2, X-E1, X-A1, X-M1 ต้องใช้กับ Adapter
 • Exakta (EXA) - FX (Fuji X-Mount) อะแดปเตอร์ กดที่นี่เพื่อดูรายละเอียด Adapter • Sony Mirrorless (Nex)
 • สำหรับเลนส์ Carl Zeiss Tessar Silver 8 Blade : 50 mm, f2.8(Exa) เมื่อนำมาใช้กับกล้อง Sony Mirrorless (Nex)
  รุ่น A9, A7R, A7R II & III, A7, A7 II & III, A7S, A7S II, A7000, A6500, A6300, A5100, A3500, A6000, A5000, NEX-7, NEX-6, NEX-5T, NEX-5R, NEX-5N,NEX-5, NEX-3N, NEX-F3, NEX-C3, NEX-3 ต้องใช้กับ Adapter
 • Exakta (EXA) - Nex อแดปเตอร์ กดที่นี่เพื่อดูรายละเอียด Adapter
สอบถาม / ปรึกษาการใช้งาน : Email: [email protected]    


รายการ เลนส์มือหมุน

Click

Voigtlander Nokton 50mm f1.1 (Leica M)

¤32,500- ¤29,900.00 บาท
Click

Carl Zeiss Flektogon 35mm F2.4 (Prakticar) (Prakticar)

¤13,900- ¤11,000.00 บาท
Click

Carl Zeiss Flektogon 20mm f2.8 MC (M42)

¤23,200- ¤20,880.00 บาท
Click

Pentacon 200mm f4 (6 blade) (M42)

¤4,100- ¤3,800.00 บาท
Click

Rolleinar-MC 135mm f2.8 (Rollei)

¤6,480- ¤5,780.00 บาท
Click

Olympus 28mm f3.5 ครบชุด (OM) (OM)

¤4,770- ¤4,054.50 บาท
Click

Chinon 55mm f1.7 (M42)

¤4,850- ¤4,122.50 บาท
Click

Minolta Rokkor-X 45mm f2 (MD)

¤4,850- ¤3,980.00 บาท